İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı...

%0,44

Genel Merkez Kaza Sıklık Oranı

Çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek Aster’in sürdürülebilirlik önceliklerinden biridir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim yaklaşımının temelinde, proaktif davranış ve risklerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması yer almaktadır. İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili konularda karar alma inisiyatifi Yönetim Kurulu’ndadır. Şirket içerisinde sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesi ve bu konuda bilinç seviyesinin en üst düzeye çıkmasına büyük önem verilmektedir.

Aster operasyon merkezlerinde görev yapan, konularında uzman iş güvenliği profesyonelleri tarafından makine emniyeti, proses güvenliği, acil durum yönetimi ve kimyasalların yönetimi konularında risk değerlendirme çalışmaları düzenli olarak yürütülmektedir. Risk analizleri bulguları, iç denetimler ve çalışılanlardan gelen geri bildirimler ışığında, iş sağlığı ve güvenliği çalışma planları oluşturulmaktadır. İş güvenliği çalışma planları tesislerde ayrı ayrı kurulmuş olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında gözden geçirilerek onaya sunulmaktadır. iş sağlığı ve güvenliği kurulları; iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, üretim takım liderleri, işçi temsilcileri, insan kaynakları müdürü ve fabrika direktörünün katılımıyla aylık olarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri iş yeri hekimleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca çalışanların sağlıkla ilgili konularda farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak için yıl içerisinde çeşitli eğitim ve seminerler düzenlenmektedir.

İnsan ve Toplum

Toplumsal fayda sağlamaya önem veren çalışmalar...

Aster Şirketler Grubu, ekonomik katkının yanı sıra toplumsal fayda sağlamaya da önem vermekte ve toplumsal gelişime destek olmaktadır. Bu kapsamda paydaşlarıyla birlikte sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek topluma katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak için çabalamaktadır. Aster’ in kurumsal vatandaşlığın bir parçası olduğuna inandığı kültür ve sanat, eğitim, çevresel sorumluluk alanlarında, toplumun her kesimini kapsayan çalışmaları bulunmaktadır.

2014 yılında kurulan Aster Vakfı aracılığıyla toplum için uzun vadeli iyileştirme projeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs imkânı sağlanarak birçok öğrenci ve ailesinin hayatlarına dokunulmaktadır.

2017 yılında, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale Köyü’nde; derslikler, ana sınıfı, kütüphane, yemekhane ve öğretmen lojmanı bölümlerini barındıran Birsen Koçali Alış İlkokulu’nun yapımı tamamlanmıştır. Öğrencilerle düzenli olarak bir araya gelinmekte, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Tekstil sektörünün nitelikli insan kaynağına sahip olmasını sağlamak ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin bilgi ve birikimini artırabilmek için eğitim kurumlarıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Teknik yetkinlik ve iş hayatına adaptasyon gibi konularda pek çok okul, meslek yüksek okulu ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak staj programları aracılığıyla genç neslin Aster’e ve sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.

Aster, sanat, sağlık, hayvan hakları, çevre ve insan hakları gibi farklı pek çok konularda gönüllü çalışmayı desteklemektedir. Bu konularla ilgili çalışmalar yürüten LÖSEV, Tohum Otizm Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı gibi pek çok öncü sivil toplum kuruluşu ile bu kapsamda farklı iş birlikleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Aster Şirketler Grubu, bundan sonra da imza atacağı tüm projelerde paydaşlarına ve doğaya olan sorumluluğunun her zaman bilincinde olarak hareket edecektir.